Tuesday, June 25, 2024
spot_img

आफु पढ्ने कक्षाको विषय डाउनलोड गरी आजै हेर्न र पढ्न सकिने छ !

आफु पढ्ने कक्षाको विषय डाउनलोड गरी आजै हेर्न र पढ्न सकिने छ !

spot_img
spot_img

अब तपाई कतै स्टेशनरी जानु पर्दैन । आफुलाई चाहिने कक्षाको आफ्नो विषय डाउनलोड गरि हेर्न सक्नुहुन्छ, आफुलाई चाहिने (कक्षा देखि १० सम्मका नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमका) पाठ्यपुस्तकहरू तलका लिङ्कबाट Download गर्नुहोला।

कक्षा १

1. कक्षा १ नेपाली
2. कक्षा १ अंग्रेजी
3. कक्षा १ गणित नेपाली version
4. कक्षा १ गणित English version
5. कक्षा १ सेरोफेरो

कक्षा २

1. कक्षा २ नेपाली
2. कक्षा २ English
3. कक्षा २ Maths नेपाली Version
4. कक्षा २ Maths English Version
5. कक्षा २ सेरोफेरो

कक्षा ३

1. कक्षा ३ नेपाली
2. कक्षा ३ English
3. कक्षा ३ Maths नेपाली Version
4. कक्षा ३ Maths English Version
5. कक्षा ३ सेरोफेरो

कक्षा ४

1. कक्षा ४ नेपाली
2. कक्षा ४ English
3. कक्षा ४ गणित Nepali version
4. कक्षा ४ गणित English Version
5. कक्षा ४ सामाजिक
6. कक्षा ४ विज्ञान Nepali version
7. कक्षा ४ विज्ञान English Version
8. कक्षा ४ स्वास्थ्य Nepali Version
9. कक्षा ४ स्वास्थ्य English Version

कक्षा ५

1. कक्षा ५ नेपाली
2. कक्षा ५ English
3. कक्षा ५ गणित Nepali Version
4. कक्षा ५ गणित English Version
5. कक्षा ५ विज्ञान Nepali Version
6. कक्षा ५ विज्ञान English Version
7. कक्षा ५ सामाजिक
8. कक्षा ५ स्वास्थ्य Nepali Version

कक्षा ६

1. कक्षा ६ नेपाली
2. कक्षा ६ English
3. कक्षा ६ गणित Nepali Version
4. कक्षा ६ गणित English Version
5. कक्षा ६ विज्ञान Nepali Version
6. कक्षा ६ विज्ञान English Version
7. कक्षा ६ सामाजिक
8. कक्षा ६ Health and Physical(Nepali Version)
9. कक्षा ६ Health and Physical(English Version)

कक्षा ७

1. कक्षा ७ नेपाली
2. कक्षा ७ English
3. कक्षा ७ Maths(Nepali Version)
4. कक्षा ७ Maths(English Version)
5. कक्षा ७ विज्ञान (Nepali version)
6. कक्षा ७ विज्ञान (English version)
7. कक्षा ७ सामाजिक
8. कक्षा ७ Health and Physical (Nepali Version)
9. कक्षा ७ Health and Physical (English Version)

कक्षा ८

1. कक्षा ८ नेपाली
2. कक्षा ८ English
3. कक्षा ८ Maths( Nepali Version)
4. कक्षा ८ Maths( English Version)
5. कक्षा ८ Science(Nepali Version I)
    कक्षा ८ Science(Nepali Version II)
6. कक्षा ८ Science(English Version I)
    कक्षा ८ Science(English Version II)
7. कक्षा ८ सामाजिक
8. कक्षा ८ Health and Physical (Nepali Version)
9. कक्षा ८ Health and Physical (English Version)

कक्षा ९

1. कक्षा ९ नेपाली
2. कक्षा ९ English
3. कक्षा ९ Maths(Nepali Version)
4. कक्षा ९ Maths ( English Version)
5. कक्षा ९ Science(Nepali Version)
6. कक्षा ९ Science (English Version)
7. कक्षा ९ सामाजिक

कक्षा १०

1. कक्षा १० नेपाली
2. कक्षा १० English
3. कक्षा १० Maths (Nepali Version)
4. कक्षा १० Maths (English Version)
5. कक्षा १० Science(Nepali Version I)
    कक्षा १० Science(Nepali Version II)
6. कक्षा १० Science(English Version I)
    कक्षा १० Science(English Version II)
    कक्षा १० Science(English Version III)
7. कक्षा १० सामाजिक

 

 

spot_img
spot_img

Related Articles

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Recent Articles

spot_img

Popular Articles